Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
nuorisokeskus-marttinen-nuorisoryhma-tunnelmakuvia-19.jpg
 
 

Ajankohtaista

02.04.2019

Nuorten äänellä osallisuudesta

Nuorten äänellä osallisuudesta
Osana Nuorten ääni kuuluviin -hanketta olemme Nuorisokeskus Marttisessa kartoittaneet nuorten näkemyksiä osallisuudesta. Osallisuus voidaan määritellä monella tavalla ja olemme halunneet kuulla, mitä osallisuus tarkoittaa juuri sille nimenomaiselle kohderyhmälle, jonka osallisuutta haluamme erityisesti tukea. Tähän mennessä olemme haastatelleet 15 toiminnoissamme tavoittamaamme 15–28-vuotiasta nuorta ja aineistonkeruu jatkuu mahdollisuuksien mukaan edelleen. Julkaisemme näitä kertomuksia sivuillamme kevään mittaan viikoittain.


Nuorisokeskus Marttisen nuorisoverkostot ovat moneen muuhun toimijaan verrattuna hyvin eläviä. Ryhmiä ja yksilöitä tulee ja menee. Osa niistä tulee toistekin, jonkun kanssa tapaamme kasvotusten ehkä vain kertaalleen, mutta mahdollisesti sitäkin vaikuttavammin seurauksin. Vaikka olemme määrätietoisesti etsineet haastateltavia, on haastattelujen teko ja informanttien löytäminen melkeinpä tuntunut sitä helpommalta, mitä vähemmän haastattelua on alustettu: puolispontaanisti yläköysiradan alla omaa kiipeilyvuoroa odotellessa tai toista asiaa koskevan palaverin päätteeksi sokeriksi parin kahvikupillisen pohjalle.

Kaikki haastatellut on kuitenkin huolellisesti informoitu haastattelujen tarkoituksesta ja käytöstä ja olemme saaneet heiltä luvan haastattelujen hyödyntämiseen sivuillamme, materiaaleissa ja toiminnan suunnittelussa. Kaikki ovat olleet tietoisia, että osallistuvat haastatteluihin vapaaehtoisesti. Nauhurina on toiminut moitteetta aina taskussa kulkeva puhelin ja kertomukset on muotoiltu tekstiksi näin kerätyn litteroidun aineiston pohjalta. Haastattelujen kesto on vaihdellut alle 10 minuuttisista ryhmähaastetteluista yli puoli tuntia kestäneisiin yksilöhaastatteluihin, mikä näkyy myös kirjoitetun aineiston vaihtelevina pituuksina. Haastattelu on edennyt haastateltavan ehdoilla, mutta keskeisimmät esittämämme kysymykset, joita olemme tarvittaessa tukeneet apukysymyksillä, ovat olleet:


Mitä osallisuus sinulle tarkoittaa?

Missä tai milloin olet kokenut osallisuutta? Kuinka se on sinuun vaikuttanut?

Missä haluaisit olla osallisena tulevaisuudessa?


Haastateltavia on ollut tilanteesta riippuen kerralla 1–3. Kunkin haastatellun kertomus on jaettu aineistosta omaksi kertomuksekseen. Haastattelua näin purkaessa on ryhmä- ja parihaastatteluissa usein havainnollistunut yksi aktiivisempi kertoja, muiden osuuden jäädessä ehkä suhteessa tyngäksi. Olemme valinneet kertomuksista julkaistavaksi mielestämme kuvaavimmat, ne joissa koemme nuoren oman äänen ja ajatusten päässeen parhaiten kuuluviin. Tekemämme muokkaukset aineistoon koskevat esimerkiksi haastattelijan äänen poistamista ja luettavuuden helpottamiseen pyrkiviä viilauksia, esimerkiksi täytesanoja koskien. Lisäksi joitakin nuoren itse käyttämiä ilmaisuja muun muassa paikannimiä ja muita yksityiskohtia koskien on vaihdettu tai poistettu tunnistettavuuden ehkäisemiseksi. Olemme luvanneet haastatelluille huolehtia heidän anonymiteetistä. Siksi emme myöskään julkaise kertomuksia heidän omilla nimillään.

Suuret kiitos vielä kaikille äänensä kekoon kantaneille nuorille sekä heille, joita ehkä pääsemme tämän asian ääressä vielä kuulemaan! Tilastotietojen ja virallisten määritelmien jälkeen ollut hykerryttävän mielenkiintoista kuulla nuorilta itseltään heidän ajatuksiaan osallisuudesta. Haluamme jakaa kertomukset myös oman organisaatiomme ulkopuolelle. Toivottavasti ne löytävät lukijansa ja herättävät ajatuksia ja keskustelua – parhaimmillaan ehkä jopa uusia oivalluksia ja ideoita myös käytännön toimintaan muillekin kuin meille.

Lisätietoja haastatteluista ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta Nuorten ääni kuuluviin tiedolla johtamisella ja osallisuuden edistämisellä -hankkeesta antaa mielellään nuorisotyön kehittäjä Satu Hotari: satu.hotari@marttinen.fi, puh. 044 715 1955.


Tähän mennessä julkaistut osallisuuskertomukset:

Mintun osallisuuskertomus

Jussin osallisuuskertomus

Pinjan osallisuuskertomus

Velin osallisuuskertomus

Roosan osallisuuskertomus

Jeren osallisuuskertomus

Eevan osallisuuskertomus

Konstan osallisuuskertomus

Saran osallisuuskertomus

Mikon osallisuuskertomus

Janin osallisuuskertomus

 
 
 
 
Sivua päivitetty: 28.05.2024

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy