Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
nuorisokeskus-marttinen-nuorisoryhma-tunnelmakuvia-19.jpg
 
 

Ajankohtaista

15.12.2022

Nuorisokeskus Marttiselle Green Key sertifikaatti 9.12.2022 ja STF-sertifikaatti 3.2.2023.

Nuorisokeskus Marttiselle Green Key sertifikaatti 9.12.2022 ja STF-sertifikaatti 3.2.2023.
Green Key –tuomaristo kokoontui 9.12.2022 ja myönsi Nuorisokeskus Marttiselle Green Key sertifikaatin. Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki ja tunnustus yrityksen toiminnan laadusta. Green Key -merkki kertoo ansiokkaasta vastuullisuustyöstä ja sen kriteerit vastaavat asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kasvaviin odotuksiin matkailupalveluiden vastuullisuudesta. Visit Finland myönsi Marttiselle myös Sustainable Travel Finland sertifikaatin 3.2.2023, jolloin Marttisesta tuli yksi Pirkanmaan harvoista STF-merkin saaneista. Marttisessa olemme jo pitkään tehneet työtä kestävän ympäristön ja kehityksen puolesta ja sertifikaattien myötä työmme tulee entistä näkyvämmäksi.


Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland -sertifikaatti Nuorisokeskus Marttiselle Nuorisokeskus Marttinen on saavuttanut Visit Finlandin myöntämänä Sustainable Travel Finland -sertifikaatin. Marttinen täytti sertifikaatin vaatimat kriteerit ja on siten saanut käyttöoikeuden merkkiin osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Marttinen haki STF-sertifikaattia joulukuussa 2022 ja siten saavutti merkin nopeasti. Toimiin ryhdyttiin lähes heti Green Key -sertifikaatin saamisen jälkeen, joka oli järkevää, sillä STF-merkin saamiseksi edellytyksenä on jo olemassa oleva toiminnan kestävyyden osoittava sertifikaatti, kuten Green Key. STF-polulla oli muita kriteereitä, kuitenkin Green Keyn saaminen nopeutti prosessia huomattavasti. Sertifikaatti vahvistaa ja todistaa entisestään Marttisen kykyä toimia vastuullisesti sen ollessa Pirkanmaan harvoista STF-merkin saaneista.

Visit Finland on kehittänyt Sustainable Travel Finland merkin, jotta matkailuelinkeino kykenisi vastaamaan alati muuttuvaan kysyntään ja kehittymään kestävästi. Visit Finland tarjoaa siksi maksuttoman STF-ohjelman yrityksille ja destinaatioille, jotka ovat siitä kiinnostuneet. Ohjelma tarjoaa kestävän matkailun kehittämisen työkaluja ja ohjelman läpikäyneet saavat sertifikaatin, joka kertoo kansainvälisille matkailijoille kestävästä matkailuliiketoiminnasta. Merkin saavuttaneet saavat käyttöönsä tukea jatkuvaan kehittämiseen, uusinta tietoa, sekä lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kautta.

STF-ohjelma sisältää seitsemän askeleen polun, joka sisältää kriteerejä kuten sitoutuminen, osaamisen kasvattaminen, kehittämissuunnitelma, vastuullisuusviestintä, sertifiointi, todentaminen ja mitattavuus, ja jatkuva kehittäminen. Nämä polut läpikäytyään yritys lähettää hakemuksen ja sen tullessa hyväksytyksi on sertifikaatti saavutettu ja käyttöoikeus myönnetty.

Nuorisokeskus Marttisessa toimintaa on arvojensa mukaisesti kehitetty kestävästi ja vastuullisesti jo useiden vuosien ajan. Green Key ja nyt Sustainable Travel Finland sertifikaatit tuovat tätä näkyvämmäksi Marttisen useille asiakasryhmille.

Nuorisokeskus Marttiselle Sustainable Travel Finland, kuten Green Keykin on osoitus laadukkaasta työstä ja lisäksi todella hyvä työväline, jonka avulla Marttinen tarjoaa asiakkailleen entistä vastuullisempaa, laadukkaampaa ja ympäristöystävällisempää tuotetta ja palvelua kehittyen tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

Myyntikoordinaattori Elias Rossinen
p. +358 (0)44 715 1921,
elias.rossinen@marttinen.fi

Lue lisää Marttisen sivuilta

#sustainabletravelfinlad #marttinen #virrat #suomennuorisokeskukset

Green Key

Green Key on kansainvälinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti, jonka on saanut yli 3700 yritystä yli 60 maassa ympäri maailman. Sertifikaatin kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sisältää vaatimuksia ympäristökuormituksen pienentämisestä, sosiaalisten hyötyjen lisäämisestä sekä paikallistalouden tukemisesta. Sertifikaatin kriteerit ovat käytännönläheisiä ja huomioivat tehokkaasti matkailualan ominaispiirteet.

Green Key on myös vastuullisuusohjelma. Osallistujayritykset sitoutuvat toimintansa jatkuvaan kehittämiseen ja raportoivat siitä vuosittaisen jatkohakemuksen yhteydessä. Ohjelma tarjoaa osallistujille henkilökohtaista neuvontaa, koulutusta ja viestintämateriaaleja. Toiminnan laatu varmennetaan säännöllisillä paikan päällä tehtävillä auditoinneilla. Sertifikaatin myöntää ulkopuolinen riippumaton Green Key -tuomaristo. Green Key on ollut rakentamassa kestävää matkailua jo vuodesta 1994.

Nuorisokeskus Marttisessa toiminta on arvojensa mukaisesti jo täyttänyt merkin kriteeristöä, jotka Green Key hakemusprosessissa on tuotu entistä näkyvämmäksi. Marttisessa hakemuksen työstäminen aloitettiin keväällä 2021. Hankkeeseen tarvitaan koko henkilökunnan sitoutumista ja tietotaitoa, koska kriteerit ovat laajasti kaikkeen toimintaan liittyviä. Kriteeristö 2022–2025 kattaa 13 toiminnan osa-aluetta; ympäristöjohtaminen, henkilöstön osallistaminen, asiakasviestintä, vesi, puhtaanapito, jäte, energia, elintarvikkeet, sisätilat, viheralueet, yhteiskuntavastuu, virkistyspalvelut ja hankinnat.

Nuorisokeskus Marttiselle Green Key on osoitus laadukkaasta työstä ja työväline, jonka avulla Marttinen tarjoaa asiakkailleen entistä laadukkaampaa ja ympäristöystävällisempää tuotetta ja palvelua.

Lisätietoja:       Ohjaaja Siina Leinikka
p. +358 (0)44 715 1925, siina.leinikka@marttinen.fi
Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu,
p. +358 (0)44 715 1926, sanna.jarvensivu@marttinen.fi
           

Lue lisää Marttisen sivuilta
               
#greenkey #marttinen #virrat #suomennuorisokeskukset

 
 
 
 
Sivua päivitetty: 13.04.2024

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo    Sustainable Travel Finlandin logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy