Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
img-20200603-wa0012891672318.jpg
 
 
Majoitus

Välinevuokraus

Vuokraa sähköfatbike, SUP-lauta tai kanootti ja koe alueemme ympäristö uudesta näkökulmasta

Marttisessa on mahdollista kokea ympäröivä luonto monesta näkökulmasta ohjattuna ja nyt on mahdollista myös vuokrata näitä harrastevälineitä käyttöön alueellamme.

Vuokrattavina on sähköfatbikeja, SUP-lautoja, kanootteja ja kajakkeja. Vuokraus on mahdollista 2, 4 tai 7 tunniksi maanantaista perjantaihin klo 10.00 -17.00 ja lauantaisin klo 9.00 - 16.00. Katso vuokrausehdot hinnaston alta.

Marttisen ohjatuista aktiviteeteistä löydät tietoa täältä

Varaukset puhelimitse +358 44 715 1915 maanantaista perjantaihin klo 10.00 - 17.00.
Katso vuokraehdot hinnaston alta.

Verkkokauppavarausmahdollisuus tulossa piakkoin!


VuokravälineVarusteet
Hinta 2 t / hlö / välineHinta 4 t / hlö / välineHinta 7 t / hlö / välineVäline- tiedot
SähköfatbikeKypärä, lukko
25 €40 €70 €kokoja S, M, L
SähkömaastopyöräKypärä, lukko
25 €40 €70 €kokoja S, M
SUP-lautaMela ja liivit
20 €30 €50 €3,5 m
kovia SUP-lautoja
KanoottiMela ja liivit
20 €30 €50 €
KajakkiMela ja liivit (lisävarusteena aukkopeitto)
20 €30 €50 €

Vuokravälineen varaaminen ja maksu
Vuokravälineen voi varata tällä hetkellä puhelimitse ja maksaa paikanpäällä pankki- tai luottokortilla.  Varaus- ja maksumahdollisuus verkkokaupan kautta tulossa piakkoin. Varaus on lunastettava viimeistään 15 min ennen varauksen alkua. Vuokraus yön yli ja sunnuntaipäiväksi ei vielä ole mahdollinen.

Vuokraaja saa vuokra-ajaksi käyttöönsä hinnastossa mainitut turvavarusteet ja ohjeistuksen välineen että turvavälineiden käyttöön.

Palautus
Vuokra-ajan päätyttyä ja maanantaista perjantaihin viimeistään klo 17.00 ja lauantaisin viimeistään klo 16.00.

Vastuu
Välineitä ei ole vakuutettu Marttisen puolesta, joten varkaustilanteissa vuokraaja on korvausvelvollinen. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan rikkoutumisista viipymättä ja sopimaan välineiden palauttamisesta Marttiseen.

Mikäli rikkoutuminen on takuuasia eli johtuu selkeästi välineen teknisestä viasta, vaihdamme pyörän toimivaan ja hyvitämme lisäajalla menetetyt vuokra-ajat. Muissa tapauksissa vuokraaja maksaa korjauskulut 50,00 €. Tarkemmat välinevuokrauksemme ehdot löydät alle avautuvista sivuista.

Marttisen ohjatuista aktiviteeteistä löydät tietoa täältä

 
Reittisovelluksia puhelimeesi pyöräilyn avuksi alueella Välinevuokrausehdot kajakit, kanootit ja SUP-laudat

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry ja kuluttaja-asiamies ovat neuvotelleet yleiset kuluttaja-asiamiehen 31.10.2006 hyväksymät välinevuokraamoiden ehdot. Sopimusehdot on päivitetty 18.10.2019. 

Nämä Nuorisokeskus Marttisen välinevuokrausehdot pohjautuvat em. ehtoihin, päivitetty 28.5.2020.   

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Nämä sopimusehdot koskevat vuokraajaa ja Nuorisokeskus Marttista sekä niiden henkilökuntaa.

2. NUORISOKESKUS MARTTISEN VASTUU

2.1 Marttinen on vastuussa Marttisesta korvausta vastaan vuokrattujen varusteiden kunnosta.

2.2 Marttinen ei ole vastuussa sellaisista vahingosta, jonka on aiheuttanut sellainen Marttisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka tai tapahtuma, jota Marttinen ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon vuokraustoimintaa harjoittaessaan.

3. VUOKRAAJAN HENKILÖLLISYYDEN TARKISTAMINEN

3.1 Vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.

4. VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

4.1 Hyväksyttyään vuokrasopimuksen vuokraaja saa oikeuden vuokravälineiden henkilökohtaiseen käyttöön. Vuokraaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä toiselle. Ei edelleenvuokrausta. Vuokravälineitä ei saa siirtää pois Marttisesta.

5. VUOKRAAJAN JA NUORISOKESKUS MARTTISEN VASTUU

5.1 Vuokraaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

5.2 Vuokraaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.

5.3 Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia.

5.4 Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä, on vuokraajan tuotava ne Marttisen korjattavaksi.

6. TOIMENPITEET VÄLINEIDEN VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

6.1 Vuokraaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan välineiden katoamisesta, tuhoutumisesta tai välineille aiheutuneista vahingoista/vioista.

6.2 Varkaustapauksissa vuokraajan on tehtävä ilmoitus poliisille.

 

7. VUOKRAAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS

7.1 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti.

7.2 Vuokraaja on velvollinen maksamaan rikkoutuneesta vahingosta 50€.

7.3 Marttisen on ilmoitettava vuokraajalle välineessä ulkoisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta välineiden palautuksen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen, kun Marttinen on vahingon havainnut. 

7.4 Vuokraaja ei ole erikseen korvausvelvollinen välineiden normaalista kulumisesta.

8. VUOKRA

8.1 Vuokra maksetaan vuokrauksen yhteydessä.

8.2 Vuokrahinta perustuu ennalta määrättyyn hintaan.

9. VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN

9.1 Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä.

9.2 Mikäli vuokraaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava Marttisen kanssa ennen vuokrausajan päättymistä.

9.3 Mikäli vuokraaja palauttaa vuokravälineet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, Marttinen voi periä niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.

9.4. Mikäli vuokraaja palauttaa vuokravälineet etuajassa, hän ei ole oikeutettu rahalliseen palautukseen mutta vuokraajalle sattuneessa ylivoimaisessa tilanteessa on mahdollista siirtää käyttämättä jäänyttä vuokrausaikaa myöhemmäksi sopimuksen mukaan. 

10. VASTUU VUOKRAAJALLE TAI KOLMANNELLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA

10.1 Vuokraaja vahvistaa vuokrasopimuksen hyväksymisellä olevansa tietoinen asianomaiseen harrastukseen ja vuokraamiensa välineiden käyttöön liittyvistä riskeistä.

10.2 Vuokraaja vastaa Marttiselle tai kolmannelle henkilölle sattuneista sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vuokrattujen välineiden käyttämisestä asianmukaisesti tarkoitukseensa, jos hän on

→ 10.2.1 omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon

10.3 Marttinen vastaa, mikäli on luovuttanut vuokraajalle sellaisia välineitä, jotka eivät ole vuokraajan antamien tietojen mukaan hänelle sopivia.

10.4 Muutoin vuokraaja vastaa toiminnastaan itselleen tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista voimassa olevien vahingonkorvaamista koskevien periaatteiden mukaisesti.

 

11. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

12. ERIMIELISYYDET

13.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti vuokraajan ja Marttisen välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen korvausasiassa, voi vuokraaja  saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn vuokraajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Marttisen nostaessa kanteen tulee se tehdä EU:n alueella asuvan vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

Lisäksi

Vuokraajan tulee noudattaa Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. 

Vuokraaja vuokraa ja käyttää välinettä omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia itse omista voimassaolevista vakuutuksistaan. Mikäli väline katoaa tai se varastetaan, vuokraaja on velvollinen korvaamaan Marttiselle vastaavan.

Marttisella on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja.

Ylläolevat välinevuokrausehdot kanooteille, kajakeille ja SUP-laudat ladattavana Pdf-tiedostona

Välinevuokrausehdot sähköavusteiset maastopyörät
 
 
 
Sivua päivitetty: 15.07.2020

Marttinen on yksi Suomen yhdeksästä
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää

 

 
 
login Synergia Foxy