ylabanneri

Sotaveteraanimuseo

Sotaveteraanimuseo - Virtain Perinnekylä - Nuorisokeskus Marttinen

MuseonesineitaKorsunurkkaus

Sotaveteraanimuseosta saa hyvän käsityksen alla olevista Pertti Tammisen ja Pauli Syrjäsen kirjoituksista.

Museo sai alkunsa vuoden 1990 talvisotanäyttelystä. Ajatus toteutui talkootyönä niin, että avajaiset voitiin pitää 15.7.1992. Kävijämäärät ovat vaihdelleet alkuvuosien 8 000 kävijästä viime vuosien 4 000 kävijään. Suurin kävijämäärä 8 300 henkilöä oli vuonna 1995. Kävijöitä on parhaana kesänä ollut n. 30 maasta.

Lyhennelmä kirjoituksesta Sotaveteraanien museo Virroilla/Pertti Tamminen 1992

Talvisodan 50-vuotismuistotilaisuuksien yhteydessä vuonna 1990 julkaistiin Virtain sotaveteraanien matrikkelikirja ja pidettiin näyttely, johon kertyi runsaan kuvamateriaalin lisäksi 316 esinettä, pienoisheittimen kranaatista puhdetöihin. Näyttelyä purettaessa kypsyi suunnitelma erityisen sisämuseotilan saamiseksi ja syksyllä 1991 asia sai myönteisen ratkaisun. Kaupungin taholta luvattiin ajanmukainen sisätila ja tarvittava määräraha kunnostustarvikkeisiin, joista osa saatiin lahjoituksina.

Veteraanit ovat muutenkin talkoilla rakentaneet Perinnekylää. Heidän tietämystään ja taitojaan on käytetty hyväksi pärekattojen, luontopolun eränkäyntivälineiden ja aitojen teossa sekä maalauksissa. Viimeisin saavutus on oma sisämuseo, joka avataan 15. päivänä heinäkuuta 1992 ja sen monipuolinen kokoelma täydentää ja tuo elämän läheisyyttä kenttälinnoitusalueen vaikutelmiin.

Ote Veteraanimuseon avauspuheesta/Pauli Syrjänen 15.7.1992

Vuonna 1989 joulukuun ajan meillä oli talvisodan 50-vuotismuistonäyttely. Tämä aineisto, mitä tähän näyttelyyn silloin saatiin, yllätti meidät kaikki määrällään. Se oli niin arvokas, laaja ja historiallinen, lähes 400 eri esinettä, erityisen arvokas oli puhdetyöko-koelma. Meillä on ollut jo aikaisemminkin haave, kunpa saataisiin sellainen veteraanimuseo tänne Virroillekin. Tämän näyttelyn jälkeen se ajatus vahvistui.

Vuoden vaihteessa kaupunki näytti meille vihreätä valoa asiassa ja tarjosi tätä paikkaa. Otimme heti tarjouksen vastaan. Lupasimme sumeilematta tehdä kaiken rakennustyön talkootyönä, jos kaupunki kustantaa materiaalipuolen. Ja näin asia sovittiin. Käännyimme arkkitehti Kari Peltosen puoleen asiassa, hänelle kun tämä Perinnekylä on jo ennestään tuttu. Hän laati meille yleissuunnitelman, jonka pohjalta lähdimme hanketta toteuttamaan. Ensimmäiset hirsien kuorintatalkoot pidettiin 18.5.1992 ja siitähän se talkootyö sitten alkoi. Keskimäärin rakennustöissä on ollut 3-5 miehen porukka, töitä on tehty puolen toista kuukauden ajan, josta ajasta kertyy talkootyöpäiviä 90, tunneiksi muutettuna noin 550 tuntia. Jos vielä muutamme sitä rahalliseksi arvoksi, liikkuu se siinä 35.000–40.000 markan paikkeilla. Itse olen ollut jokaisena päivänä.

Alun perin lähdemme liikkeelle säästöbudjetilla - ei mitään mahtavia ja kalliita laitteita. Esimerkiksi tästä lasista, jota on n. 30 neliötä, ei ole maksettu markkaakaan, saimme sen Virtain Lasilta. Lasi on toista kertaa käytössä, purettu vanhoista ikkunoista, hyvä esimerkki kierrätyksestä. Mattilan Kone ja Sähkö on osallistunut talkoisiin ja Kodinkone 66 lahjoitti meille kahvinkeittimen, se on ollut ahkerassa käytössä.

Muita asioita museosta

Sotaveteraaniyhdistys teki 2.11.2006 esityksen Museon luovuttamisesta kaupungille. Kaupunginhallitus päätti 5.2.2007 hyväksyä esineiden ja rakennelmien siirtämisestä kaupungin omistukseen ja Nuorisokeskus Marttisen hallintaan, erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Luovutussopimus allekirjoitettiin 22.4.2009 Nuorisokeskus Marttisessa, Kaupungin puolesta allekirjoittajina olivat kaupunginjohtaja Tapani Lep-pänen ja hallintojohtaja Tuomo Sirnelä, Nuorisokeskuksen puolesta johtokunnan pu-heenjohtaja Ari Rajamäki ja toimitusjohtaja Helena Vuorenmaa sekä Virtain Sotaveteraanien puolesta puheenjohtaja Onni Holttinen ja sihteeri Eero Hertsi.

Museopäivystyksen veteraanit ovat hoitaneet vuodesta 1992 alkaen saaden apuja reserviläisjärjestöiltä, naisjaostolta, rauhanturvaajilta jne. vuoteen 2008 asti eli 17 vuotta. Vuodesta 2009 päivystys on hoidettu Työvoimatoimiston myötävaikutuksella pitkäaikaistyöttömien toimesta, heidän opastajana ja valvojanaan on ollut veteraaniyhdistyksen edustaja.

Multimediaopastuksesta idea syntyi silloin, kun museon päivystys siirtyi veteraaneilta henkilöille, jotka eivät ole sodassa olleet. Oppaiden työn helpottamiseksi ja tehostamiseksi päätettiin ottaa avuksi nykypäivän tekniikkaa. Tehtiin multimediaesitys valkokankaalle heijastettuna ja toisena kokonaisuutena otettiin käyttöön interaktiivinen lait-teisto, jolla voidaan katsella eri tilaisuuksista tehtyjä videotallenteita ja henkilöhaastat-teluja. Projektin vetäjänä toimi sotaveteraaniyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Vaara, videoesityksen käsikirjoituksen laati Pentti Jouttijärvi, itse esityksen toteutti Tampereen Ammattikorkeakoulun medianomiopiskelija Tero Ahlfors, apunaan Juho Manninen, Anniina Östrin ja Elina Knuuttila. Videokuvaukset ja haastattelut on tehnyt Antti Kuurila. Projektin kustannukset olivat 4 373 €, tukea työlle saatiin useilta tahoilta. Tämä multimediaopastus otettiin juhlavasti käyttöön 14.6.2010.