ylabanneri

Hollitalli

Hollitalli - Virtain Perinnekylä - Nuorisokeskus Marttinen

 Hollitalli1small 

"Hollikyydillä ajamisen oikeus onkin suotu ainoasti tuolle paljon vaativalle säädylle, jonka hämärä raja käypi sarkanutun ja verkatakin välillä."

Kestikievari oli laitos, joka turvasi asiallisen ja välttämättömän matkustamisen. Kestikievareita ei perustettu huvimatkoja varten. Keskiajalla katsottiin, että kansan oli huolehdittava maksutta kuninkaan ja hänen asioissa liikuvien kestityksestä, majoituksesta ja kyydityksestä. Väärinkäytösten välttämiseksi Mauno Ladonlukko kielsi v.1280 vaatimasta vapaata kyyditystä ilman kuninkaan lupakirjaa.

1300-luvulla perustettin tavernalaitos, joka hoiti ainoastaan matkustavaisten majoituksen ja kestityksen. Tavernalaitos  muutettiin 1600-luvulla kestikievarilaitokseksi. Kestikievareiden velvollisuus oli majoituksen lisäksi järjestää kyyti korvausta vastaan tarvitseville.

Kestikievareita perustettiin kaikkien valtateiden varsiin kahden peninkulman  päähän toisistaan. Kuljetusten järjestämisessä oli 1600-luvun lopulla siirrytty hollikyytijärjestelmään, jossa talot velvoitettiin hoitamaan kyyditykset lähettämällä kievariin miehen ja hevosen. Hollikyytivuorot jaettiin pitäjän talojen kesken. Hollivuoro kesti 1700-luvulla 2-3 vuorokautta ja 1800-luvulla 3 1/2 vuorokautta. Hollikyytijärjestelmä lopetettiin v. 1883, jolloin siiryttiin urakkajärjestelmään. Kestikievareiden kyyditykset  huutokaupattiin urakalla tehtäväksi.

"Hollikyydillä ajamisen oikeus onkin suotu ainoasti tuolle paljon vaativalle säädylle, jonka hämärä raja käypi sarkanutun ja verkatakin välillä. Harvoin vaan joku kauppamatkustaja, joku tukkien ostaja, joku lohisaksa, joku kielentuntija tahi kasvienkerääjä osoittelee tietänsä  sydänmaan laaksojen kautta. Syynä tähän on se, että Suomessa saa koettaa kaikkien maiden kaikkien aikain kulkuneuvoja, elehvantit, kamelit, aasit sekä kantotuolit pois luettuina."

( Zachris Topelius v. 1873)


Virtain kestikievareina ovat toimineet Liedenpohjan Tulijoki, Herranen ja Jäähdyspohjan Heikkilä. Herrasen ja Heikkilän tilalle perustettiin Kankaanpään kievari v.1823 Virtain kirkolle.

Hollitalli on rakennettu Kankaanpään kestikievarin hollikyytimiesten hevosille talliksi. Talli on rakennettu 1820- luvulla. Tallin toisessa päässä on kärryliiteri ja toisessa päässä talli kahdelle hevoselle. Liiterin ja tallin päällä olivat yliset. Tallin ylinen on ollut kesäaikaan renkien ja hollimiesten nukkumapaikkana.

Talli siirettiin Perinnekylään kesällä 1981.