ylabanneri

Nuorisovaihdot

 Nuorisovaihdot - Kansainvälinen nuorisotyö - Nuorisokeskus Marttinen

ital ulkona lämmittely tanssi ita 2

Marttinen tekee kansainvälistä nuorisotyötä esimerkiksi järjestämällä nuorten kanssa Youth in Action ryhmätapaamisia, joihin haetaan rahoitus CIMOlta.

 

Youth in Action ryhmätapaamiset

Ryhmätapaamisessa 13–25-vuotiaat nuoret eri maista suunnittelevat yhdessä projektin heitä kiinnostavan aiheen ympärille. Nuoret asettavat ryhmätapaamiselleen tavoitteet, ideoivat tapaamisen sisällön ja toteuttavat sen vapaa-ajallaan.

Ryhmätapaamisissa toimitaan kansainvälisessä yhteistyössä muista maista tulevien nuorten kanssa aamusta iltaan. Nuorisoryhmät vähintään kahdesta eri maasta kokoontuvat yhteen ja oppivat uutta heitä kiinnostavasta aiheesta. Kaikki ryhmät osallistuvat yhteisen ohjelman suunnitteluun ja järjestävät itse heitä kiinnostavaa toimintaa.

 

Nuoret ovat hankkeissa aktiivisia toimijoita

Ryhmätapaamisissa valta on nuorilla. Nuoret tekevät päätökset käsiteltävistä aiheista ja ottavat vastuun tapaamisen toteutuksesta kykyjensä mukaan. Aikuiset ryhmänvetäjät neuvovat ja kehittävät hankkeita nuorten kanssa. Kaikilla on sananvaltaa, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Kaikki ryhmät toimivat tasa-arvoisesti.

 

Hankkeelle valitaan kaikkia kiinnostava teema

Valittu aihe voi liittyä esimerkiksi yhteiskuntaan, ympäristöön, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, eriarvoisuuteen, kulttuurien arvomaailmaan tai tulevaisuuden haasteisiin. Aiheen valinnalla nuoret haastavat itseään kohtaamaan erilaisuutta ja uusia ajatuksia. Aihetta käsitellään hauskan toiminnan kautta. Rasismia voi tutkia teatterin avulla, kierrätystä itse kokeilemalla, ja vaikutusmahdollisuuksista voi tehdä valokuvanäyttelyn. Kokemuksista keskustellaan ryhmissä. Uudet oivallukset huomataan ja nuoret oppivat toinen toisiltaan. (Teksti www.cimo.fi)